marbeton.cz

Komponenty

S každou stanicí jsou dodávány těsnící kabelové průchodky firmy HAUFF v provedení HSI 150 D3/60 KS pro kabely VN a typu HSI 90 D1/75 KS pro kabely NN. Pro připojení uzemnění jsou dodávány dvě svorky, které se připojí na zemnící průchodky HAUFF typu HDE. Pro zakrytí úchytů na zvedání stanice je použito plastových krytek průměru RD 30. Protože kompaktní stanice nemají okapový svod, ale dešťová voda stéká přes okraje střechy, je součástí dodávky i sada odkapních dlaždic, které zabraňují vymílání zeminy a následnému rozstřiku na vnější stěny. Všechny stanice dodávané naší společností mají připraven vývod na staveništní rozvaděč. Na přání je možno dodat i držák tohoto kabelu, který zabraňuje násilnému pohybu a vniknutí cizího tělesa tímto otvorem do stanice. Na přání je možno dodat zámky s osazením dvou na sobě nezávislých vložek FAB pro přístup jak pracovníků energetiky, tak i odběratele.

Do kompaktních stanic s vnější obsluhou KN 1830, KN 2028 je možno osadit jakýkoliv kompaktní rozvaděč VN o max. výšce 1400 mm, šířce 1550 mm a hloubce 800 mm. Konfigurace je max. 3+1. V tomto provedení není možnost měření na straně VN, pouze na straně NN. Rozvaděč NN je možno osadit o max. výšce 1400 mm, hloubce 350 mm a šířce 1600 mm v závislosti na typu stanice. Do stanice KN 2430 je již možno osadit koncový rozváděč VN s měřením na straně VN. Do stanic s vnitřní obsluhou je možnost osazení jakéhokoliv rozvaděče i s měřením na straně VN. Velikost a uspořádání stanice je závislé na konfiguraci rozvaděčů VN i NN a je vždy řešeno individuálně.

Stanice jsou projektovány pro použití olejových hermetizovaných transformátorů, ale nevylučují za určitých podmínek i použití suchých transformátorů. Transformátory jsou montovány na tlumiče vibrací firmy LIC technika Klatovy.

Propojovací kabely jsou vzhledem k malým rozměrům stanic používány typu 22-CXEKCY 3x1x35/16 pro stranu VN a typu 1-NSGAFÖu 1x185 až 1x300 mm2 pro stranu NN.