marbeton.cz

Materiál

Pro výrobu betonových skeletů se používá beton B 35 a armovací sítě. Úchyty jsou řešeny pomocí kotev a ocelových hmožděnek firmy Pfeiffer. Aby bylo dodrženo krytí betonu, jsou používána distanční plastová tělíska o různých velikostech dle projektů.

Protože stanice s vnější obsluhou firmy marbeton nemají omítku(reliéf omítky je již odlit v betonu pomocí strukturované matrice), používají se na vrchní nátěry barvy firmy Caparol typu Muresco Plus v různých odstínech RAL. Stanice s vnitřní obsluhou mají proveden nástřik omítky též v odstínu dle RAL. Olejová jímka pod transformátorem je opatřena olejonepropustným nátěrem Icosit K 24 dick. Černý penetrační nátěr na základovou část v našem případě není nutný, naopak jeho použití by zcela znemožnilo výhodu našeho řešení, tj. možnost úpravy terénu okolo stanice dle situace na stavbě.

Dveře a žaluzie jsou vyráběny z pozinkovaného plechu opatřeného práškovám nátěrem v odstínech RAL a opatřené trojbodovým zámkem firmy Dirak. Pro přístup k elektroměru je možno dodat zámek s možností montáže dvou na sobě nezávislých vložek FAB. Na přání je možno dodávat i dveře a žaluzie v hliníkovém provedení.

Veškerý materiál používaný při výrobě stanic má prohlášení o shodě. Jedná se jak o díly, které jsou pevně zabudovány v betonu, jako "C" profily Halfen, kotevní hmoždinky Pfeiffer a vývody na uzemnění a kabelová hrdla firmy HAUFF.

Pro osazení rozvaděčů VN v kompaktních stanicích používáme standardně hliníkový, nebo ocelový, žárově zinkovaný rám, upevněný do stěn pomocí kotevních šroubů. Ve stanicích s vnitřní obsluhou jsou rozváděče posazeny na betonovou podlahu, kde jsou již předem připraveny prostupy pro kabely a úchyty pro ukotvení v podlaze.

Volné místo kolem rozvaděčů VN ve stanicích s vnější obsluhouje zakryto dřevěnou deskou.Vzhledem k zajištění co nejmenší hlučnosti, používáme do kompaktních stanic tlumiče vibrací pod kolečka transformátorů od firmy LIC technika s r.o. Klatovy.

Od stejné firmy je též kryt na provizorní staveništní vývod, který obsahuje většina námi dodávaných typů stanic. Na přání je možno dodat i držák provizorního kabelu.Pro utěsnění kabelů VN i NN používáme výhradně těsnící manžety firmy HAUFF typu HSI 150 pro VN kabely a typu HSI 90 pro NN kabely.