marbeton.cz

Spolupráce

Většina typů trafostanic byla vyvinuta za spolupráce s bývalou společností Západočeská energetika, SEG s.r.o. a marbeton CZ s. r. o. Na základě dlouhodobých zkušeností z oblasti energetiky a dodávek technologických zařízení zpracoval tyto společnosti typové projekty na kompaktní trafostanice koncové a smyčkové, které byly připraveny dle původních standardů Západočeské energetiky a jsou dosud v tomto provedení v síti Západočeské energetiky provozovány.

Společnost marbeton CZ spol. s r.o., která je výrobcem stavební části na základě svých dlouholetých zkušeností a dodávek pro německou energetiku doporučila jako nejvhodnější typ ze svého výrobního programu takový, který nejvíce odpovídá i požadavku koncernu e.on Bayern na jejich typovou kompaktní nepochozí stanici. Typ který používáme v provedení pro smyčkový rozvaděč VN označujeme v ČR KN 1830. Tento typ v provedení pro e.on je v SRN nabízen pod označením 2817 s některými drobnějšími úpravami. Další typ, který je používán je typ KN 2430, kde se dá osadit transformátor až do výkonu 1000 kVA a měření na straně VN. Vnitřní uspořádání je podobné jako u osvědčeného typu KN 1830. Další oblíbený typ je koncová stanice pod označením KN 1720.

Vybavení vnitřní technologií je výsledkem výběru kvalitních, levných a pokrokových komponentů, které ve spojení s betonovým skeletem dávají záruku dlouhé životnosti a bezporuchového provozu při minimalizaci pořizovacích a následných udržovacích nákladů. Zaměřujeme se pouze na kvalitní a renomované dodavatele jak rozváděčů, tak i transformátorů.

Veškerou elektromontáž provádí námi vyškolené společnosti, které mají dlouhodobé zkušenosti i s prací pro německou energetiku a tak skýtají záruku nejen kvality ale i znalosti pokrokových technologií používaných v zahraničí i v české energetice.